“@MyJcas: Formación de continentes. Fácil http://t.co/FNGQ4Eo4” Aixo demostra com va el mon. Si ja vam començar de rebot!